Velkommen til Appia Klinikken
Privat børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeklinik

Appia Klinikken er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeklinik, der udreder og behandler børn, unge, unge voksne og voksne med komplekse psykiske lidelser og belastningsreaktioner, herunder misbrug.

Vi har nøje udvalgt navnet Appia efter Via Appia – som var den første vej i rom – også kaldet ”vejenes dronning”- en parallel vi ofte drager til det betydningsfulde arbejde – Mie Bonde har med vores klienter. Vi arbejder hårdt for at kunne bidrage til, at børn, unge, unge voksne og voksne trives med og guides til at håndtere de udforinger, den enkelte måtte have i livet.

Vi er en klinik, der vægter den personlige udredning og behandling, under trygge og hjemlige rammer. Vores mål er er at klienter og pårørende – skal føle sig hjemme og afslappede, når de kommer hos os.

Appia Klinikken er stiftet af børne- og ungdomspsykiater Mie Bonde og Administrations- og økonomiansvarlig Tanja Thomassen.

I klinikken har vi også børne- og ungdomspsykiater Lone Kelkjær, Lone er hos os fast hver onsdag.

Vi byder alle klienter og samarbejdspartnere velkomne.

 

 

Sikringsgrupper

I klinikken kan du komme som gruppe 1, gruppe 2 og forsikringsklient.

Sikringsgruppe 1 klient
Hvis du er gruppe 1 klient vil der være fuld egenbetaling af besøg i klinikken.

Sikringsgruppe 2 klient

Fordele ved at skifte til sygesikringsgruppe 2
Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer og kiropraktor. Hvis du skal til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog, skal du stadig have en lægehenvisning. Psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

​Du får samme tilskud fra regionen, som en gruppe 1-sikret borger får til en tilsvarende behandling. I klinikken betaler du den fulde regning og får tilskuddet refunderet hos din kommune. ​Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

Når du skifter til sikringsgruppe 2 er aftalen gældende i 12 måneder. Herefter kan du skifte tilbage til normal sygesikringsgruppe igen. I børne- og ungdomsregi er gruppe 2 gældende frem til det fyldte 20. år.

Hvordan skifter man sygesikringsgruppe?
Du kan skifte sygesikringsgruppe ved at henvende dig til Borgerservice i din bopælskommune. Er du over 15 år, kan du skifte via borger.dk. I tilfælde af, at det er dit barn, der skal i behandling, er det kun barnet, der skal skifte sygesikringsgruppe, ikke dig. Som forældre, kan I give mundtlig samtykke til, at jeres barn skifter sikringsgruppe. Ekspeditionstiden på sygesikringsgruppeskifte er ca. 14 dage, og det skal være trådt i kraft inden første konsultation. Det koster omkring 200 kroner i gebyr at skifte sygesikringsgruppe.

Hvad nu, hvis jeg fejler flere ting?
Sygesikringsgruppe 2 patienter har frit lægevalg. Det gælder alle former for praktiserende læger og speciallæger. Dette forhold gælder imidlertid ikke sygehuse, da de ikke er underlagt sygesikringsordningen. ​Når man er medlem af sygesikringsgruppe 2, vil der typisk være en mindre egenbetaling hos egen læge på omkring 300 kroner pr. konsultation. Hvis du ofte har brug for at gå til egen læge som følge af eksempelvis kronisk sygdom, kan det derfor være hensigtsmæssigt at forblive i sygesikringsgruppe 1.

Forsikringsklient
Hvis du har en sundhedsforsikring kan du bruge denne i klinikken. Kontakt dit forsikringsselskab og opret en sag. Husk, at sagen du opretter vedrører psykiatrisk udredning. Når du har oprettet en sag hos dit forsikringsselskab, kan du fremsende eller medbringe din betalingsgaranti til klinikken.

Diagnose(r ) og muligheder - personlig assistance

Vidste du, at du har mulighed for at søge hjælp til dine opgaver, når du har en diagnose(r ), der giver funktionsnedsættelse både som ansat, men også som selvstændig?

Har du lyst til at høre mere om de muligheder der er, står vi til rådighed og hjælper dig på vej i din søgning.

Er du interesseret i at høre nærmere, kontakt da Tanja Thomassen på info@appia-klinikken.dk.

Hvem kan få personlig assistance?

For at man kan få personlig assistance skal man have en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at man har behov for personlig assistance. Derudover skal man fx være:

· Ledige

· Ansatte i ordinære job

· Fleksjobbere

· Ansatte i seniorjob

· Selvstændige

· Revalidender

· Personer, der deltager i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, fx virksomhedspraktik, løntilskud, vejledning og opkvalificering.

Den personlige assistents opgaver kan fx være:

· Praktisk bistand til specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning

· Tegnsprogstolkning

· Særlig personlig støtte til struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver.

Der kan ydes støtte til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til særlig personlig bistand.

Personlig assistance i erhverv
Jobcenteret kan yde tilskud til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. Den personlige assistent må kun hjælpe med praktiske arbejdsfunktioner. De faglige og indholdsmæssige jobfunktioner skal personen med handicap selv kunne udføre. Jobcenteret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer om ugen.

Medarbejderne

Hos Appia Klinikken

Mie Bonde

Børne- og ungdomspsykiater

Mie Bonde er uddannet som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i 2008. Mie Bonde har mange års klinisk erfaring bl.a. gennem ansættelse ved stofrådgivningen, samt ved ansættelser i private speciallægeklinikker. Mie Bonde arbejder med unge, unge voksne og voksne med komplekse psykiske lidelser og belastningsreaktioner - herunder misbrug.

Læs mere om Mie Bonde

Tanja Thomassen

Administrations- og økonomiansvarlig

Tanja Thomassen uddannet som lægesekretær i 2003 - og har 14 års erfaring fra sundhedsvæsenet. Tanja er kompetent inden for patientservice, administration og økonomi. Det vil være Tanja, du koordinerer tider med i telefonen, og Tanja der besvarer dine mails. Har du spørgsmål til administrationen, bookingen eller økonomi generelt skal du blot ringe eller skrive.

Læs mere om Tanja Thomassen