PRISER
Vi er en privat klinik og har ikke overenskomst med sygesikringen (det der nogle gange bliver kaldt ydernummer)

Vi beder vores klienter være opmærksomme på at der ikke kun takseres for kontakttid (fx konsultationer), men også for journalføring, møder, telefonsamtaler, skrivelser og andre opgaver relateret til behandlingen af klienten.

Vi har ingen fast timetakst, da prisen afhænger af hvilken ydelse der leveres.

REFUSION
Der er en række måder, hvorpå I kan få udgifterne helt eller delvist dækket

1) I kan melde klienten ind i offentlig sygesikringsgruppe 2. Herved dækkes store dele af udgifterne til udredning og behandling, som regel 80-90%, afhængigt af hvilken ydelse det drejer sig om. Vær opmærksomme på at der går op til 2 uger fra I ansøger om at blive flyttet, til at udredning/behandling kan gå i gang. Læs mere på sundhed.dk eller download takstkortet for børn eller voksne, for at få en ide om hvor meget der kan refunderes. Bemærk at I selv skal betale fakturaer og derefter søge refusion, ved at henvende jer til kommunen.
Refusion af behandling via kommunen, er altid klientens eget ansvar. Vi hjælper gerne i det omfang vi kan, hvis der skulle opstå problemer.

2) Jeres kommune har indvilliget i at betale for udredning og eventuelt behandling. Vi kan fremsende tilbud og overslag til kommunen, på forespørgsel.